AGEEMY

Projekt Worldwide Network Providers (WNP)

Popis projektu

Vývoj systému pro správu dodavatelů asistenčních služeb. Systém eviduje dodavatele, poskytované služby a ceníky, spravuje mimořádné události dodavatelů, spolupracuje s mapovým programem a loguje změny provedené uživateli. V rámci dodávky byl řešen převod dat z původního systému včetně jejich čištění.

Použité technologie

.NET (Framework 2.1), MS SQL Server 2000, Developer Express .NET WinForms Components, XML, XSLT.

Období realizace

Projekt byl realizovaný postupně v období 05/2006 až 04/2008.

Pro další informace o realizovaném projektu nás, prosím, kontaktujte.

Přihlásit
Web AGEEMY v. 2.4.1.10089