AGEEMY

Používané informační technologie

Technologie .NET

Pro tvorbu nových informačních systémů a programů preferujeme vyspělé technologie, ověřené řadou úspěšných implementací. Tyto vývojářské nástroje zároveň tvoří jádro naší platformy pro Internetové desktop aplikace, kterou máme připravenou pro vývoj informačních systémů a programů, které dokážou běžet i po relativně pomalých linkách Internetu.

 • .NET vývoj aplikací pro Windows
 • ASP.NET vývoj webů, XHTML/HTML, CSS
 • MS SQL Server, Transact‑SQL, XML/XSL/XSLT, DTS, replikace
 • Doplňky (Add‑ins) pro Outlook, Excel, Access
 • Webové služby, SOAP, WSDL, WCF
 • ETL, zpracování dat
 • SEO, grafický návrh webů
 • SharePoint Server a SharePoint Services
 • ADO.NET, Entity Framework, LINQ
 • VBScript, JavaScript

Umíme vytvářet Internetové desktop aplikace s vysokým uživatelským komfortem, které podporují provoz vzdálených poboček nebo uživatelů a integrují je do jedné pracovní skupiny.

Software vytvořený na technologiích COM

Software vytvořený na technologiích Component Object Model (COM) v současnosti pro vývoj nových aplikací obecně nedoporučujeme, přesto se řada těchto programů stále úspěšně používá a občas vyžaduje drobné úpravy nebo správu.

 • VB 6.0
 • VBA pro Access, Excel, Outlook, Office Add‑ins
 • ADO, DAO

V uvedených technologiích zajišťujeme především údržbu a správu již dříve naprogramovaných aplikací.

Stále ještě známe i starší technologie Microsoft, které byly běžné před nástupem .NET, proto umíme upravit staré programy naprogramované ve Visual Basic, databázi Access nebo opravit aplikaci v sešitu Excel.

Web AGEEMY v. 2.4.1.10089