AGEEMY

Zpracování a transformace dat

Transformaci dat často používáme pro zajištění propojení mezi různými systémy (zpravidla proprietárními). Typickými příklady jsou transformace dat ze skladového systému do e‑shopu, vstupy nebo výstupy z účetních systémů, datových skladů ale i zdrojů v HTML/XML formátu. Transformace dat se nezřídka realizují mezi různými ekonomickými subjekty (B2B, B2C).

V rámci zpracování dat se často řeší následující úkoly:

  • Extrakce (získání dat z primárních systémů)
  • Opravy chyb
  • Validace
  • Čištění
  • Integrace (zajištění konzistence dat, která např. mohou pocházet z různých systémů)
  • Derivace (kalkulace odvozených dat)
  • Denormalizace (snížení potřeby spojování tabulek)
  • Souhrny a sumarizace
  • Logování (reportování výjimek, chybových a nestandardních stavů)

Jestliže budete mít zájem o zpracování nebo transformaci dat nebo se jen budete chtít nezávazně sejít, prosím, kontaktujte nás.

Web AGEEMY v. 2.4.1.10089