AGEEMY

Technologie pro Internetové desktopové aplikace (Internet Desktop Applications)

Máme vyvinutou technologii, která nám umožňuje vytvářet Internetové desktopové aplikace a programy, kterým pro svůj provoz postačují Internetové linky i s jejich relativně nízkou datovou propustností.

Uživatelé našich systémů nejsou vázáni na jedno místo, mohou provozovat více poboček, pracovat na externích pracovištích, doma, v autě nebo na jakémkoliv jiném místě, kde je k dispozici Internet. A to se zachováním uživatelského komfortu desktopových aplikací a rozumné ceny za vývoj systému.

Naše Internetové desktopové aplikace (Internet Desktop Applications) jsou vytvářeny jako plnohodnotné programy (rich client) s vlastnostmi tenkých klientů (thin client). Jedná se tak o desktopové aplikace pro Internet a svým pojetím se blíží RIA aplikacím (nebo‑li Rich Internet Applications, které se označují také jako "bohaté" internetové aplikace) a novým generacím RIDA aplikací (Rich Internet Desktop Applications).

Hlavní výhody Internetových desktopových aplikací

  • Vysoký uživatelský komfort desktopových aplikací. Tato uživatelská přívětivost je daná mimo jiné komplexností grafického rozhraní jako je MDI koncept, pokročilé ovládání a bohatě vybavené prezentační prvky, množství funkcí, použití klávesových zkratek, drag & drop, rychlá odezva a podobně.
  • Možnost naprogramovat za rozumnou cenu i aplikační logiku, která by v AJAX (JavaScript, XHTML/CSS, DOM) nebyla realizovatelná nebo byla realizovatelná za neúměrně vysokých nákladů.
  • Paralelní provoz našich Internetových desktop aplikací a webových aplikací, kde webové stránky mohou pracovat nad společnou serverovou vrstvou.
  • Serverová část našich systémů je nativně dostupná ve formě webových služeb a HTTP protokolu (nebo šifrovaným HTTPS), které tvoří standard pro komunikaci mezi firemními systémy (B2B) a jsou běžně průchodné i přes firemní firewally.

Model nasazení a provozu Internetových desktop aplikací

Obrázek modelu nasazení a provozu Internetových desktop aplikací

Chcete‑li se dovědět víc o naší platformě pro Internetové desktopové aplikace, prosím, kontaktujte nás.

Web AGEEMY v. 2.4.1.10089