AGEEMY

AGEEMY Utilization - projektové plánování zakázek, řízení rozpočtů, výkazy

Realizace zakázky může být zisková nebo ztrátová. Vyhodnocení této informace bývá pro bezproblémový chod společnosti klíčové. Systém AGEEMY Utilization mimo jiné umožňuje rozpoznat efektivitu realizace jednotlivých zakázek nebo projektů.

Systém AGEEMY Utilization je určen pro projektové plánování, evidenci zakázek, řízení rozpočtů a kontroly jejich čerpání. Hlavním přínosem systému je včasné rozpoznání ziskových a ztrátových projektů.

Zaměstnancům zpřístupňuje jednoduché a intuitivní vykazování práce na úkolech projektu.

Uživatelé systému AGEEMY Utilization nemusí být vázani na konkrétní místo, mohou pracovat na různých pobočkách, doma nebo u zákazníka. Stačí připojení k Internetu, a pokud bude systém nakonfigurován pro  provoz přes Internet, mohou uživatelé pracovat kdekoliv.

Systém AGEEMY Utilization je vyvinut na  naší platformě pro Internetové desktop aplikace, která umožňuje provoz aplikace na vzdálených pobočkách nebo pracovištích a disponuje vysokým uživatelským komfortem.

Plánování rozpočtů projektů nebo zakázek

Systém AGEEMY Utilization rozkládá každý projekt nebo zakázku do několika úkolů. U každého úkolu je možné plánovat množství práce, které je na realizaci úkolu potřeba a pracovníky, kteří budou úkol uskutečňovat.

Vykazování práce

Zaměstnanci pak mohou svoji práci na úkolech projektů jednoduše a intuitivně vykazovat již v průběhu jejího vykonávání.

Je tak vyřešena situace, kdy pracovník až dodatečně vzpomíná, na čem pracoval a kolik času to vzalo. Významně se tak snižuje riziko, že se na některé odvedené práce zapomene nebo se vykáže čas, který na úkolu nebo projektu odpracován nebyl.

Včasné rozpoznání ziskových a ztrátových projektů

Na úrovni projektu nebo úkolu je možné sledovat aktuální čerpání plánovaných rozpočtů a srovnávat je se skutečně odvedenou prací.

Tak dochází k rozpoznání potenciálně ztrátových projektů už v průběhu jejich realizace, kdy je přijetí možných opatření jednodušší, než ke konci projektu. U většího množství projektů nebo zakázek pak není problém identifikovat, které jsou nevýdělečné opakovaně a problém řešit.

Jestliže byste chtěli o systému AGEEMY Utilization zjistit více, prosím, neváhejte nás kontaktovat.

Web AGEEMY v. 2.4.1.10089